Hệ thống mô phỏng buồng lái tàu thủy MBL1.00 cho phép thực hành điều động 05 loại tàu chủ (owner ship) với 10 tuyến luồng nội địa và quốc tế tùy chọn với 30 tàu mục tiêu (target ship), trang bị hệ thống hình ảnh 5 chanel kết hợp cabine BCC buồng lái tích hợp ECDIS/GPS/AIS, RADAR/ARPA, CONNING, la bàn; hệ thống điều khiển chân vịt chính, chân vịt mũi, hệ thống lái; hệ thống điều khiển tời neo, dây buộc tàu; hệ thống điều khiển đèn tín hiệu, đèn hành trình; hệ thống còi hơi tín hiệu, còi sương mù.

Ngoài ra, hệ thống có thể tích hợp option sàn chuyển động 3DOF motion platform.

Theo công ước mới hệ thống mô phỏng MSHS được trang bị cho công tác huấn luyện IMO Model Course 1.22

Download tài liệu