Hệ thống mô phỏng buồng máy tàu thủy MBM1.00 cho phép thực tập vận hành các thiết bị buồng máy tàu thủy bao gồm máy chính, máy đèn/bảng điện chính, máy lái, các máy phụ ở 03 cấp độ là: Mô hình bàn điều khiển Engine Control Console ECC, bảng điện chính MSB, ACB, đèn cột báo động, LOP… thật (REAL) ⇔ Mô hình điều khiển giám sát SCADA (2D) ⇔ Mô hình không gian buồng máy 3 chiều (3D)

Theo công ước mới hệ thống mô phỏng MERS được trang bị cho công tác huấn luyện IMO Model Course 2.07

Download tài liệu