Địa chỉ liên hệ: 26/161 Chùa Hàng – Dư Hàng Kênh – Lê Chân – TP Hải Phòng