Bộ chỉ báo và báo động điện trở cách điện TCD1.02 được ứng dụng rộng rãi trong các hệ thống điện, mạng điện xoay chiều, một chiều trên bờ cũng như trên tàu. Điện trở cách điện của mạng điện được đo online và chỉ báo trên đồng hồ, nếu giá trị điện trở cách điện thấp hơn giá trị đặt trước sẽ có tín hiệu báo động là một cặp tiếp điểm.