Bộ cảm biến và chỉ báo g


óc vòng tua chân vịt, diesel tàu thủy là một sản phẩm chọn gói từ cảm biến đến chỉ thị. Phần cảm biến vòng tua với độ chính xác cao sai số nhỏ  loại proximity loại bỏ nhiễu tuyệt đối. Tự động chuyển đổi phương pháp đo và cảm nhận chiều quay theo một thuật toán tối ưu. Phần chỉ báo có kích thước lớn Ф260 đảm bảo đúng yêu cầu của đăng kiểm, ứng dụng điều chỉnh tích phân để loại bộ dao dộng của kim chỉ. Có chế độ LED dimmer đèn chiếu mặt đồng hồ ban đêm. Cho phép chỉnh zero (điểm 0 của kim chỉ, điểm 0 của cảm biến) dễ dàng. Ngoài ra, CVQ2.00 còn cho phép ghép nối với đồng hồ tương tự 0-10VDC có LED DIMMER, với các thiết bị có chuẩn ghép nối số RS485/NMEA0183 hoặc IEEE61162. Bên cạnh đó CVQ2.00 còn tích hợp chế độ auto range để tự động chuyển phương pháp đo tùy theo thang đo để tăng độ chính xác, tích hợp khả năng lọc nhiễu 4 point (4 điểm) để chống dao động của kim.