Bộ cảm biến và chỉ báo góc bẻ lái tàu thủy CBL2.00 (Rudder hoặc Azimuth) là một sản phẩm chọn gói từ cảm biến đến chỉ thị. Phần cảm biến góc bẻ lái với độ chính xác cao sai số nhỏ  hơn 0.0878 độ loại bỏ nhiễu tuyệt đối. Phần chỉ báo có kích thước lớn Ф200 đảm bảo đúng yêu cầu của đăng kiểm. Có chế độ LED dimmer đèn chiếu mặt đồng hồ ban đêm. Cho phép chỉnh zero (điển 0 của kim chỉ, điểm 0 của cảm biến) và chỉnh chiều quay của kim dễ dàng. Ngoài ra, CBL2.00 còn cho phép ghép nối với đồng hồ tương tự +/-10VDC, 0-10VDC có LED DIMMER, có thể chỉnh định giá trị bằng chiết áp đặt trên vỉ mạch, cho phép ghép nối với các thiết bị có chuẩn ghép nối số RS485/NMEA0183 hoặc IEEE61162.

Ưu điểm lớn nhất của hệ thống chỉ báo góc bẻ lái này là có thể lắp cảm biến bằng nhiều giải pháp khác nhau mà không ảnh hưởng đến sai số phép đo. Không cần chỉnh định cơ khí cảm biến mà hoàn toàn chỉnh định dạng điện tử.