Hệ thống lái tự động tàu thủy LTD3.00A là một hệ thống chính đảm bảo hướng đi cho con tàu, nó có vai trò hết sức quan trong và được xếp vào nhóm máy móc rất quan trọng khi phân chia loại phụ tải. LTD3.00 có đầy đủ 03 chế độ lái: lái đơn giản (NFU), lái lặp (follow up), lái tự động (auto). Hệ thống lái này nhỏ gọn sử dụng giao diện vận hành 16 bit màu dạng touch, bộ xử lý 32 bit tốc độ cao có thuật điều khiển PID tối ưu, tích hợp bộ lọc Passive và có thể tự chỉnh tham số Adaptive với dual rudder gain và weather adj theo trạng thái mặt biển nhằm tiết kiệm năng lượng tối đa đồng thời tăng tuổi thọ phần máy lái thủy lực, phản hồi góc bẻ lái có thể cấu hình mềm direct và zero point. Cho phép tích hợp nhiều cài đặt trên màn hình giao diện. Phần phản hồi góc bẻ lái sử dụng CBL1.00 – S

Download tài liệu