Hệ thống hòa đồng bộ tự độngổn định tần số, quản lý và chia tải tự động trạm phát điện CTT1.00 được ứng dụng rộng rãi trong các hệ thống máy phát điện công tác song song với việc tích hợp thêm các chức năng sau: hòa đồng bộ tự động, ổn định tần số và phân chia tải tác dụng tự động (Frequency control and active load sharing), tự động chuyển tải để ngắt máy phát khi non tải hoặc khi có yêu cầu, bảo vệ công suất ngược, khống chế tải nặng, tự động phát lệnh khởi động thêm diesel… Số lượng máy phát tối đa cho phép điều khiển bởi 01 bộ CTT.00 là 4 máy phát, ứng dụng cho cả bộ điều tốc cơ và điều tốc điện tử.