Vấn đề chi phí nhiên liệu là yếu tố tốn kém nhất trong việc vận hành một con tàu, chiếm tới 70% tổng chi phí khai thác tàu. Vì vậy chủ tàu, người quản lý và người thuê tàu không muốn chi tiêu nhiều hơn mức cần thiết cho nhiên liệu và muốn hướng đến một con tàu thông minh (SmartShip).

Do đó, dữ liệu chính xác và đáng tin cậy là rất cần thiết để biết lượng nhiên liệu đang được tiêu thụ và lượng nhiên liệu còn lại trên tàu. Quan trọng hơn, hoạt động nào của tàu có ảnh hưởng nhiều nhất đến mức tiêu thụ nhiên liệu của con tàu và từ đó lượng nhiên liệu có thể được tiết kiệm. Hệ thống giám sát nhiên liệu GSN1.00 của Giakhanh Automation cho phép hiển thị tại chỗ và từ xa, đảm bảo thông số nhiên liệu được giám sát, lưu lại cẩn thận và đầy đủ trong quá trình hoạt động của tàu để có những chuyến đi tiết kiệm nhiên liệu.

Với công nghệ cloud server cùng với VSAT(FBB)/GSM hệ thống GSN1.00 giúp chủ tàu giám sát được hành trình chuyến đi của ton tàu, giám sát được lượng tiêu thụ nhiên liệu, lượng nhiên liệu còn lại để lập kế hoạch nhận dầu và giám sát lượng nhiên liệu sau khi nhận dầu. Mặt khác, các chủ tàu luôn cập nhật dữ liệu thời gian thực và việc lấy trộm nhiên liệu được phát hiện, ngăn chặn và kiểm soát.

GSN1.00 giúp thuyền bộ và chủ tàu hiểu rõ hơn về mức độ sử dụng nhiên liệu của tàu, xác định các khu vực hoạt động kém hiệu quả và lập kế hoạch chuyến đi tối ưu, phát triển một phương áp quản lý nhiên liệu hiệu quả để giảm mức tiêu thụ nhiên liệu. Báo cáo và lưu trữ hồ sơ dữ liệu cũng dễ dàng hơn nhiều với hệ thống được tích hợp trên toàn bộ phần cứng và phần mềm của tàu để giám sát hiệu quả, cùng với các lợi ích khác về hiệu quả hoạt động của tàu.

Ngoài ra, từ ngày 01/1/2019 Ủy ban bảo vệ môi trường biển (MEPC) của IMO đã quy định bắt buộc đối với các tàu có tổng dung tích 5000GT trở lên phải có hệ thống thu thập dữ liệu về tiêu thụ nhiên liệu trong sửa đổi bổ sung phụ lục VI, MARPOL 73/78 tháng 10/2016 và báo cáo hàng năm với cơ quan chức năng về lượng tiêu thụ nhiên liệu.

Download tài liệu