Hệ thống điều khiển tốc độ từ xa diesel DDX1.00 thực hiện các thuật toán điều khiển tốc độ từ xa cho động cơ diesel máy chính hoặc bước chân vịt từ buồng điều khiển máy (engine control room) hoặc buồng lái (Bridge house) bao gồm các chức năng sau:

  • Hạn chế nhiên liệu idle cho khởi động,
  • Thực hiện ramp up và ramp downd,
  • Thực hiện đảo chiều,
  • Thay đổi tốc độ (bước) thông qua tay điều khiển (control handle) 11 vị trí,
  • Ngoài ra còn thực hiện một số chức năng khác như giám sát và báo động các thông số.