Mô hình thực hành hòa đồng bộ và điều khiển công suất máy phát 3 pha THH1.00 cho phép thực hành hòa đồng bộ và công tác song các máy phát với nhau, với lưới điện.