1 Hệ thống lái tự động LTD1.00 4
  2 Mặt lặp la bàn dạng số LED7 HTL1.00 6
  3 Bộ điều khiển đèn/còi sương mù DCS1.01 7
  4 Bộ báo động chung BDC1.00 9
  5 Panel điều khiển và chỉ thị đèn hành trình DHT1.00 11
  6 Hệ thống báo cháy tự động BCT1.00 13
  7 Hệ thống điều khiển tốc độ từ xa diesel DDX1.00 16
  8 Rơle công suất ngược CSN1.02 17
  9 Bộ chỉ báo và báo động điện trở cách điện TCD1.01 19
  10 Bộ chỉ báo, chuyển đổi công suất tác dụng CCS1.00 21
  11 Hệ thống ổn định tần số, quản lý và chia tải tự động trạm phát điện CTT1.00 23
  12 Hệ thống hòa đồng bộ tự động HDT1.00 25
  13 Hệ thống quản lý tối ưu năng lượng trạm phát điện tàu thủy QLN1.00 26
  14 Đồng hồ hòa và rơle kiểm tra đồng bộ  BDK1.00 28
  15 Bộ tự động điều chỉnh điện áp máy phát điện xoay chiều 3 pha – AVR  AVR1.00 30
  16 Bộ chuyển đổi nhiệt độ PT100 CPT1.00 32
  17 Tay chuông truyền lệnh TCT1.01 33
  18 Chỉ báo góc bẻ lái CBL1.00 39
  19 Chỉ báo vòng tua chân vịt, diesel CVQ1.00 45
  20 Bộ chuyển đổi tín hiệu đa năng CTH1.00 50
  21 Barrier phòng nổ NPN1.00 52
  22 Panel báo động kiểm tra đa năng 16 kênh BDD1.00 53
  23 Panel báo động kiểm tra đa năng 48 kênh BDM1.00 56
  24 Bộ chỉ báo và báo động nhiệt độ, mức, áp suất 32 kênh DDN1.00 58
  25 Hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu SCA1.00 60
  26 Bộ điều khiển nạp ắc quy tự động  NAT1.00 64
  27 Hệ thống báo động và gọi trực ca buồng máy  ECS1.00 65
  28 Mô hình thực hành hòa đồng bộ và điều khiển công suất máy phát 3 pha  THH1.00 66
  29 Mô hình thực hành huấn luyện hải đồ điện tử/AIS  ECD1.00 67
  30 Mô hình thực hành huấn luyện điều động tàu và RADAR/ARPA hàng hải  RAD1.00 68

Tải catalogue