Thiết bị chỉ báo giám sát và báo động

Thiết bị chỉ báo giám sát và báo động

Gia khánh phát triển, sản xuất và bán các thiết bị điện tử, IT để chỉ báo, báo động và giám sát quá trình báo động, kiểm soát các thiết bị máy móc trên tàu biển.

Read More

Thiết bị điều khiển, bảo vệ và tự động hóa

Thiết bị điều khiển, bảo vệ và tự động hóa

Gia Khánh cung cấp một loạt các sản phẩm bao gồm các giải pháp điều khiển, bảo vệ máy phát điện, hệ thống lái tự động và các hệ thống điện khác trên tàu thủy

Read More

Hệ thống mô phỏng hàng hải

Hệ thống mô phỏng hàng hải

Các hệ thống mô phỏng hàng hải với cấu trúc hình ảnh 3D, giao diện SCADA, Real Equipment và Motion cho mô phỏng buồng lái, buồng máy tàu thủy, hệ thống mô phỏng bảng điện chính

Read More

Nơi giá trị là không giới hạn!